Priser og vilkår

Etter Advokatforeningens regler vil du motta en skriftlig bekreftelse på oppdraget (Oppdragsbekreftelse). Denne vil nærmere definere oppdragets omfang og art, oppgi timepriser mm. I tillegg vedlegges våre standardvilkår.

Vårt salær/honorar beregnes hovedsakelig på grunnlag av medgått tid som advokaten effektivt og fagmessig har arbeidet med oppdraget.

Våre veiledende priser er kr 1 350 – 2 000 (eks mva), kr 1 687,50 – 2 500 (inkl. mva), per time.

I enkelte saker er det mulighet for hel eller delvis dekning av honoraret fra forsikringsdekninger eller etter reglene om fri rettshjelp. Vi vil hjelpe deg med å undersøke dine muligheter for slike dekninger.

Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt standardvilkår før et oppdrag inngås.