Advokat Ståle Landmark

 

Ståle Landmark
Advokat

Pb 35, 3251 Larvik

 

 

 

 

Arbeidsområder

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Avhendingsloven
 • Tomtefeste
 • Landbruksrett, odelsrett, åsetesrett
 • Jordskifte
 • Generasjonsskifte
 • Grunneierbistand ved ekspropriasjon og skjønn
 • Eiendomsmegling – overdragelse av eiendom
 • Bistand ved forhandlinger og avtaler
 • Arverett
 • Testament
 • Ektepakt og samboeravtale

Samarbeidsavtale med Norges Bondelag siden 1997.

Medlem Norsk forening for landbruksrett.

Diverse styre- og lederverv i næringsliv og frivillige organisasjoner.

Bakgrunn

 • Arbeidet i egen advokatvirksomhet i Larvik 1995 –
 • Cand. jur. Universitetet i Oslo 1995
 • Forpakter Fritzøe Jordbruk, Larvik 1983 – 1991
 • Jordbruksforvalter Fritzøe Jordbruk, Larvik 1980 – 1982
 • Agronom, Dyste i Kolbu 1978 – 1980
 • Landbruksutdannet, agronomeksamen 1978