Advokatene Samuelsen, Landmark, Haatveit & Stenvik

Tlf. 33121280. Advokatene i Torget 1 er et advokatfirma i Larvik med fem advokater og en sekretær.

Vi bistår privatpersoner, næringsdrivende og det offentlige innenfor de fleste rettsområder.

Du finner oss i trivelige lokaler midt i Larvik sentrum.

Vi bistår bl.a. med fast eiendoms rettsforhold, avhendingsloven, tomtefeste, arverett og dødsboskifte, testament, ektepakt og samboeravtaler, felleseieskifte, vergeoppdrag, familierett, barnerett, barnevern, alle typer straffesaker, bistandsadvokat, landbruksrett, odelsrett, åsetesrett, jordskifte, generasjonsskifte, grunneierbistand ved ekspropriasjon og skjønn, eiendomsmegling – overdragelse av eiendom, bistand ved forhandling og avtaler, arbeidsrett, forvaltningsrett, trygderett, kontraktsrett, forbrukerrett, forsikringssaker, erstatningsrett, yrkesskade, personskade, trafikkskade, konkurs- og bobehandling.

Besøksadresse: Torget 1, 3256 Larvik, 2. etasje (Heis) Telefon: 33 12 12 80

Kontakt oss