Advokatene Samuelsen, Landmark & Haatveit

Advokatene i Torget 1 er et advokatfirma i Larvik med fire advokater og en sekretær.

Vårt advokatkontor kan bistå med rådgivning innenfor de fleste rettsområder. Vi bistår privatpersoner og næringsdrivende.

Du finner oss i trivelige lokaler midt i Larvik sentrum.

Vi bistår bl.a. med fast eiendoms rettsforhold, avhendingsloven, tomtefeste, arverett og dødsboskifte, testament, ektepakt og samboeravtaler, felleseieskifte, vergeoppdrag, familierett, barnerett, barnevern, alle typer straffesaker, bistandsadvokat, landbruksrett, odelsrett, åsetesrett, jordskifte, generasjonsskifte, grunneierbistand ved ekspropriasjon og skjønn, eiendomsmegling – overdragelse av eiendom, bistand ved forhandling og avtaler, arbeidsrett, forvaltningsrett, trygderett, kontraktsrett, forbrukerrett, forsikringssaker, erstatningsrett, yrkesskade, personskade, trafikkskade, konkurs- og bobehandling.

Besøksadresse: Torget 1, 3256 Larvik, 2. etasje (Heis) Telefon: 33 12 12 80

Kontakt oss